Jurczyszyn, M. Kompendium Edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, T. 60, nr 4, Jan. 2018, s. 281-3, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1660.