Jakimczuk, E. Wybrane Zagadnienia Prawa Autorskiego Dotyczące Tworzenia Internetowych Galerii Sztuki (ze Szczególnym Uwzględnieniem Wolności Panoramy). Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 17-30, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1736.