Kozieł, G. „Z problematyki Wynagrodzenia Za udostępnianie Utworu Naukowego Na podstawie Art. 14 Ust. 2 Ustawy O prawie Autorskim I prawach Pokrewnyc”h. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 31-41, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1737.