Machała, W. Utwór Naukowy a Komercjalizacja Rezultatów Twórczych W świetle Prawa O Szkolnictwie Wyższym. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 43-52, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1738.