Maryniak, Łukasz. „Pojęcie Stosownego Wynagrodzenia, O Którym Mowa W Art. 79 Ust. 1 Pkt 3 Lit. B Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych, a Jego Rynkowy Charakte”r. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 53-67, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1739.