Sitko, J. Warunki Rejestracji I Zakres Ochrony Kompozycji Kolorystycznej Jako Znaku Towarowego W świetle Przepisów Krajowych Oraz Dyrektywy 2015/2436. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 69-91, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1740.