Szyjewska-Bagińska, J. Przedmiot Zobowiązania Z Umowy O Twórczość Naukową. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 93-13, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1741.