Ślęzak, P. Wynagrodzenie Pracownika Naukowego Biorącego Udział W Realizacji Filmu Naukowego. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 115-2, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1742.