Żok, K. Opłata Za Korzystanie Z Programu Komputerowego Jako Usługi. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 143-57, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1743.