Bielecki, M. „Ochrona Godności Osoby Skazanej W Prawie Karnym Wykonawczym. Wybrane Aspekt”y. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 159-78, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1744.