Chałubińska-Jentkiewicz, K. Bezpieczeństwo Prawne Danych Osobowych W Nowych Warunkach Cyfrowych. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 179-96, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1745.