Sobczak, J., i M. Gołda-Sobczak. Prawo Do Grobu Jako Problem Kulturowy I Prawny. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 197-19, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1746.