Izdebski, J. Realizacja Polityk Publicznych Przez Administrację Publiczną. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 221-3, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1747.