Karpiuk, M. Status Prawny Służby Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 233-44, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1748.