Łarionow, D. Kontekst Medialny Fotografii Mortualnej Na Przykładzie Zdjęć Pośmiertnych Stanisława Wyspiańskiego I Adama Mickiewicza. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 265-82, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1751.