Bąkowska, P. „Kondycja Podmiotu Wobec Upadku Rzeczypospolitej. Treny Józefa Morelowskieg”o. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 399-14, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1759.