Kłoda, E. „Ilustracja Słów Pisma Świętego Jako Element Polemiki Międzywyznaniowej W Dobie Kontrreformacji Na Przykładzie Obrazu Trójca Święta W Kościele Pojezuickim W Twardocicach”. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 433-44, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1761.