Król, M., i M. Nowak. Wstęp. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 461-2, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1763.