Tylec, G. Prawo Do Wynagrodzenia W Prawie Autorskim Na Tle Stosunków Majątkowych Małżeńskich. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 127-41, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1765.