Kozaczewski, J. Tadeusz Kubiak I Anna KamieĊ„ska: Poetyckie Spotkania Z Bratem Albertem. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 2, Aug. 2018, s. 49-61, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1801.