OĊ‚dakowska-Kuflowa, M. Brat Albert W Eseistycznej Wizji Marii Winkowskiej. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 2, Aug. 2018, s. 101-20, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1804.