Kaczmarek, W. „O Ewangelii Ukrytej. Jakuba Malika Kerygmatyczna Interpretacja Twórczości Pozytywistó”w. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 2, Aug. 2018, s. 205-1, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1811.