Karpiuk, M. Właściwość Wojewody W Zakresie Zapewnienia Bezpieczeństwa I Porządku Publicznego Oraz Zapobiegania Zagrożeniu życia I Zdrowia. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 2, Aug. 2018, s. 227-41, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1813.