Hułas, M. Życie Publiczne a Moralność. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 2, Aug. 2018, s. 399-15, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1822.