Radwan, M. Prawosławni Wyznawcy I Męczennicy Rosyjscy Z Lat 1917-1956. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 2, Aug. 2018, s. 417-23, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1823.