Tylec, G. „Private Copying Levies. Roszczenie Od Posiadaczy Urządzeń Reprograficznych Z Art. 20 Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych Oraz Jego Przedawnieni”e. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 2, Aug. 2018, s. 265-76, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1824.