Jakimczuk, E. Droit De Suite a Wyczerpanie Prawa. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 2, Aug. 2018, s. 307-19, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1828.