Czuryk, M. Bezpieczeństwo Jako Dobro Wspólne. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 3, Dec. 2018, s. 15-24, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1984.