Zacharczuk, P. Nowe Zasady Dokonywania Podziałów Województw Na Obwody łowieckie. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 3, Dec. 2018, s. 59-76, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1986.