Piesiewicz, P. Wymagalna Wierzytelność Z Autorskich Praw Majątkowych Jako Przedmiot Egzekucji W Postępowaniu Cywilnym. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 3, Dec. 2018, s. 77-93, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1987.