Domaradzki, P. Charakter Spółek Notowanych Na Rynku NewConnect. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 3, Dec. 2018, s. 113-25, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1989.