Domaradzki, P. Charakter Spółek Notowanych Na Rynku NewConnect. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 3, Dec. 2018, s. 113-25, doi:10.31743/zn.2018.61.3.113-125.