Kulczycka, D. „Aksjologiczne Problemy Związane Z Najnowszą Literaturą Polską. Casus Prozy Jakuba Żulczyk”a. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 3, Dec. 2018, s. 281-09, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2002.