Sakowicz, E. „Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie Do Teologii Religi”i. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 3, Dec. 2018, s. 355-61, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2005.