Sakowicz, E. „Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie Do Teologii Religi”i. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 3, Dec. 2018, s. 355-61, doi:10.31743/zn.2018.61.3.355-361.