Lis, W. Zgoda Pacjenta Na Czynność Medyczną W Polskim Porządku Prawnym. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 3, Dec. 2018, s. 39-58, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2006.