Fermus-Bobowiec, A. Wybrane Zagadnienia Dotyczące Wykorzystania Umowy Cywilnoprawnej Jako Instrumentu Działania Administracji. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 4, Jan. 2019, s. 125-41, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2070.