Sławek-Czochra, M. Lubelski Afisz I plakat Filmowy W zbiorach Archiwum Państwowego W Lublinie I Muzeum Lubelskiego Z okresu Międzywojennego. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 4, Jan. 2019, s. 357-73, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2086.