Liszka, P. „Powołanie I status Sędziego Prawa Administracyjnego W kontekście Orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych W sprawie Lucia V. SE”C. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 4, Jan. 2019, s. 421-35, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2090.