Rozynkowski, Waldemar. „Bł. Edmund Bojanowski Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek - Nowe Zgromadzenie Zakonne W Trudnym Okresie Kasat W Zaborze Pruski”m. Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 4 (styczeń 9, 2018): 95-108. Udostępniono czerwiec 17, 2019. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1503.