Sitko, Joanna. Warunki Rejestracji I Zakres Ochrony Kompozycji Kolorystycznej Jako Znaku Towarowego W świetle Przepisów Krajowych Oraz Dyrektywy 2015/2436. Zeszyty Naukowe KUL 61, no. 1 (maj 11, 2018): 69-91. Udostępniono listopad 13, 2019. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1740.