Czuryk, Małgorzata. Bezpieczeństwo Jako Dobro Wspólne. Zeszyty Naukowe KUL 61, no. 3 (grudzień 17, 2018): 15-24. Udostępniono grudzień 15, 2019. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1984.