Kulczycka, Dorota. „Aksjologiczne Problemy Związane Z Najnowszą Literaturą Polską. Casus Prozy Jakuba Żulczyk”a. Zeszyty Naukowe KUL 61, no. 3 (grudzień 17, 2018): 281-309. Udostępniono grudzień 6, 2019. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2002.