Fermus-Bobowiec, Anna. Wybrane Zagadnienia Dotyczące Wykorzystania Umowy Cywilnoprawnej Jako Instrumentu Działania Administracji. Zeszyty Naukowe KUL 61, no. 4 (styczeń 22, 2019): 125-141. Udostępniono listopad 15, 2019. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2070.