Ptak, L. (2023). Odpowiedniki słowackich zaprzeczonych przymiotników na -teľný w słowacko-polskim korpusie paralelnym par-skpl-1.0. Językoznawstwo, 18(1), 117–130. https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_13lp