Palion-Musioł, A. (2022). Połączenia wizualno-werbalne w reklamie i jej multimodalno-intertekstualny charakter. Językoznawstwo, (2/17), 113–128. https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_08apm