Ptak, L. (2023) „Odpowiedniki słowackich zaprzeczonych przymiotników na -teľný w słowacko-polskim korpusie paralelnym par-skpl-1.0”, Językoznawstwo, 18(1), s. 117–130. doi: 10.25312/2391-5137.18/2023_13lp.