Palion-Musioł, A. (2022) „Połączenia wizualno-werbalne w reklamie i jej multimodalno-intertekstualny charakter”, Językoznawstwo, (2/17), s. 113–128. doi: 10.25312/2391-5137.17/2022_08apm.