[1]
L. Ptak, „Odpowiedniki słowackich zaprzeczonych przymiotników na -teľný w słowacko-polskim korpusie paralelnym par-skpl-1.0”, Językoznawstwo, t. 18, nr 1, s. 117–130, cze. 2023.