[1]
Bokwa, I. 2017. Zmartwychwstanie w śmierci. Dyskusja Josepha Ratzingera z Gisbertem Greshake. Kieleckie Studia Teologiczne. 16 (grudz. 2017), 91-106.