[1]
Kapias, M. 2018. Cele małżeństwa w tradycji prawosławnej i katolickiej. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 85-95.