[1]
Kluz, M. 2017. Współczesne zjawisko utraty nadziei poważnym wyzwaniem moralno-wychowawczym. Kieleckie Studia Teologiczne. 16 (grudz. 2017), 219-229.